RODO

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania


Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUS Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 48 lok. 104 zarejestrowaną w XII wydziel Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku pod numerem KRS 0000759152 NIP 542-333-76-20 REGON 381868944 email: biuro@mieszkajusiebie.pl.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, dostawcy serwera).

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku lub przez okres obowiązywania umowy.

7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora, może skutkować odmową zawarcia umowy.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Spotkajmy się!

Coffee Is On Us

Zadzwoń do Nas

608-226-057

We’re On The Map​​

15-232 Białystok
ul. Mickiewicza 48 lok. 104

wyślij wiadomość

kontakt@jednolicowi.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Porozmawiajmy


Nasze usługi